Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka senioralna
 • Dokończymy budowę ośrodka zdrowia.
 • Rozszerzymy ofertę usług medycznych świadczonych w ramach darmowych kontraktów NFZ, jak i świadczonych odpłatnie.
 • Stworzymy lokalny program profilaktyki w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.
 • Wprowadzimy program bezpłatnych badań piersi dla mieszkanek gminy Siechnice niezależnie od wieku.
 • Wprowadzimy edukację prozdrowotną we współpracy ze szkołami oraz stowarzyszeniami/klubami seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
 • Wprowadzimy programy badań słuchu, mowy oraz postaw w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 • Rozwiniemy darmowe wsparcie specjalistyczne w szkołach – logopedia, psychologia i psychiatria.
 • Zadbamy o jakość wody, która ma znaczący wpływ na zdrowie każdego z nas.
 • Zorganizujemy transport interwencyjny dla osób o trudnościach ruchowych, a potrzebujących załatwić sprawę w gminie lub ośrodku zdrowia.
 • Przekształcimy Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.
 • Dofinansujemy opiekę wytchnieniową i asystenta rodziny dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W ramach Karty Mieszkańca, utworzymy Kartę Seniora.
 • Utworzymy “Uniwersytet III wieku”.
 • Stworzymy dzienny dom pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami pełen zielni, ciszy i spokoju.
 • Wybudujemy mieszkania komunalne w ramach programu na start oraz dla osób z trudnościami.

Poznaj cały
nasz program dla Gminy!