Sport, rekreacja, turystyka
  • Stworzymy jasny i czytelny program rozwoju i finansowania sportu ze szczególnym naciskiem na sporty wiodące, w których gmina będzie aspirować do wychowywania talentów na skalę krajową i międzynarodową.
  • Rozbudujemy i zmodernizujemy infrastrukturę sportową – boiska trawiaste, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe oraz hale sportowe.
  • Wydłużymy dostępność obiektów sportowych. Zapewnimy terminy dla sportowych spotkań integracyjnych w ramach działań rad sołeckich i osiedli.
  • Stworzymy ogólnorozwojowe kompleksy zabaw – OKaZy – z atrakcyjnymi formami spędzania wolnego czasu i integracji dla wszystkich grup społecznych wyposażenie w ławki ze stołami do szachów, gier karcianych i planszowych oraz inne interaktywne formy rozrywki i zabawy.
  • Stworzymy przyjazne, zielone centra w miejscowościach, tak istotne dla jakości życia mieszkańców.
  • Zrewitalizujemy wszystkie parki w gminie.
  • Zbudujemy strategię turystyczną gminy z uwzględnieniem zintegrowanych lokalnych produktów turystycznych – wykorzystanie położenia gminy i jej walorów do rozwoju turystyki (uwzględniające winiarnie, ekologiczne plantacje, stadniny koni, pszczelarstwo, gospodarstwa rolno-hodowlane itd.).
  • We współpracy z Lasami Państwowymi stworzymy „Wielki Kotowicki Szlak Leśny”, który będzie kompleksową ofertą turystyczną z uwzględnieniem szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, obiektów kulturowych, jak wieża widokowa.
  • W partnerstwie publiczno-prywatnym wybudujemy obiekt gastronomiczno-rekreacyjny na terenie zbiornika Błękitna Laguna oraz zagospodarujemy teren wokół małą architekturą – ławki, wiaty, stojaki na rowery, dodatkowe boisko do siatkówki, przebieralnie i natryski.

Poznaj cały
nasz program dla Gminy!