Otwarty i przyjazny urząd – dobra współpraca

Żyjemy w czasach, gdzie bliskość i otwartość urzędników na głos mieszkańców są kluczowe. Wprowadzamy więc ideę „przyjaznego burmistrza” i „przyjaznej gminy”. Naszym celem jest stworzenie miejsca, gdzie każdy pomysł, inicjatywa czy działanie znajdzie wsparcie, a pracownicy urzędu i spółek gminnych będą napędzani misją służenia społeczności i wspólnego dobra. Chcemy, aby Urząd Miejski był miejscem, gdzie obsługa stoi na najwyższym poziomie i każdy mieszkaniec czuje się wysłuchany oraz ważny.

 • Godziny pracy wydziałów najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców, zostaną dostosowane do ich potrzeb.
 • Wprowadzimy cykliczne kawiarenki obywatelskie, aby rozmawiać z mieszkańcami o ich potrzebach.
 • Przeznaczymy środki na szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego, aby podnieść jakość i efektywność obsługi mieszkańców oraz innych interesariuszy.
 • Stworzymy przejrzystą stronę internetową, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie informacje o stanie realizacji zadań gminnych, przetargów oraz ważnych spraw, które go dotyczą.
 • Będziemy tworzyć partnerstwa międzygminne i międzynarodowe. Odbudujemy dobre relacje z Miastem Wrocław oraz miastem partnerskim Sin le Noble.
 • Będziemy wspierać rolników we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie szkoleń, doradztwa i dzierżawy gruntów.
 • Stworzymy lokalny ryneczek płodów rolnych, gdzie rolnicy będą mogli całkowicie za darmo handlować.
 • Wypracujemy partnerskie relacje z instytucjami samorządowymi i administracji państwowej.
 • Stworzymy przyjazną aplikację mieszkańca do kontaktu z Urzędem Miejskim, udziału w konsultacjach społecznych, głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zgłaszaniu spraw i wniosków o interwencję.
 • Stworzymy stanowiska wsparcia cyfrowego dla seniorów i osób wykluczonych.
 • Wprowadzimy zasadę jednego okienka dla inwestorów i przedsiębiorców.
 • Utworzymy „Siechnicką Radę Biznesu”.
 • Utworzymy stanowisko doradcy dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, KGW, klubów sportowych, OSP, klubów seniora) w celu wsparcia tych podmiotów w sprawach księgowo-prawnych, organizacyjnych i pozyskiwania środków zewnętrznych.Zorganizujemy coroczne dni organizacji pozarządowych i KGW, które pozwolą na nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami, wymianę doświadczeń, rozszerzanie swojej działalności.
 • Zwiększymy podmiotowość sołectw i rad osiedli  poprzez zwiększenie środków do ich dyspozycji, zwiększenie swobody ich wydatkowania a także poprzez zmianę statutów i wsparcie merytoryczne dedykowanego pracownika.

Poznaj cały
nasz program dla Gminy!