Łukasz Kropski
Nasz kandydat na burmistrza
pozycja 1
Okręg 1

Poznajmy się bliżej:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Siechnice,
kandyduję na urząd Burmistrza Siechnic, ponieważ służba naszej lokalnej społeczności jest dla mnie najwyższym zaszczytem oraz daje ogromną satysfakcję.

Dzięki mojemu zaangażowaniu w lokalną społeczność oraz bogatemu doświadczeniu zawodowemu, jestem przekonany, że mogę realnie przyczynić się do rozwoju naszej gminy oraz poprawy jakości życia wszystkich jej mieszkańców.

Wychowałem się w Siechnicach. Uczęszczałem do liceum salezjańskiego im. Dominika Savio, gdzie kształtowałem swoje wartości oraz umiejętności społeczne.

Ukończyłem studia zarówno na Politechnice Wrocławskiej, jak i na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, poszerzając swoją wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Moje wykształcenie, które zdobyłem na renomowanych uczelniach, daje mi solidną podstawę do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe z zakresu coachingu, zamówień publicznych oraz finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

Moja kariera zawodowa obejmuje zarówno pracę jako przedsiębiorca prowadzący biuro podróży, jak i jako manager projektów w międzynarodowej firmie IT. Dzięki temu nabyłem umiejętności negocjacyjne oraz doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami, co będzie przydatne w realizacji zadań Burmistrza.

Jednak to moja aktywność społeczna stanowi istotny element mojej drogi do kandydowania na urząd Burmistrza. Już od 2010 roku angażuję się w lokalne inicjatywy oraz samorząd, pełniąc funkcję radnego i przewodniczącego różnych organów społecznych. Moja praca jako radnego Rady Miejskiej w Siechnicach pozwoliła mi zdobyć niezbędne doświadczenie w podejmowaniu decyzji oraz współpracy z innymi przedstawicielami społeczności.

W 2023 roku zostałem wybrany do Rady Mieszkańców Siechnic i objąłem stanowisko Przewodniczącego. Tutaj stawiam sobie za cel budowanie dialogu między mieszkańcami, zapewnienie, że ich głos jest słyszany i brany pod uwagę przy podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących naszej gminy. 

Organizując projekty charytatywne, takie jak finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy też angażując młodzież w działalność społeczną, staram się budować silną i zjednoczoną społeczność. Moje doświadczenie jako szefa siechnickiego sztabu WOŚP pozwoliło mi pokazać, że potrafię skutecznie mobilizować ludzi do działania dla wspólnego dobra, co jest kluczowe także w roli Burmistrza.

Jako inicjator Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice dążę do budowania międzypokoleniowego porozumienia, dbając o doświadczonych seniorów oraz angażując młodzież w procesy decyzyjne. Chcę, aby wszyscy mieszkańcy czuli się częścią naszej społeczności i mieli wpływ na jej rozwój.

Wartościami, którymi kieruję się w mojej pracy są uczciwość, otwartość i życzliwość. Jestem zwolennikiem budowy społeczeństwa partycypacyjnego, gdzie każdy głos jest ważny i wszyscy mieszkańcy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju nowej, lepszej Gminy Siechnice. Dążę do stworzenia otwartego i transparentnego urzędu, który będzie aktywnie współpracował z mieszkańcami, słuchał ich potrzeb i podejmował działania w oparciu o ich opinie i sugestie.

Proszę o Państwa wsparcie i głos na moją osobę, abyśmy Razem mogli dbać o lepszą przyszłość Gminy Siechnice.

Gmina FairPlay
Poznajmy się bliżej

Poznaj ludzi, którym zależy na Gminie Siechnice!