Kultura
  • Wzbogacimy ofertę stałych wydarzeń gminnych, jako imprez integrujących międzypokoleniowo społeczność całej gminy.
  • Stworzymy warunki dla zaistnienia animatorów kultury, poszerzając ofertę dla mieszkańców szczególnie małych miejscowości przy współpracy z sołectwami oraz osiedlami.
  • Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy angażujące młodzież, seniorów, rodziny wielodzietne. Zapewnimy pomoc merytoryczną, lokalową oraz organizacyjną.
  • Wesprzemy duże rodziny w dostępie do kultury poprzez system ulg dla rodzin 3+ (np. zniżki na teatrzyki, koncerty itd.) oraz nocnych przedszkoli.
  • Stworzymy miejsce rozwoju talentów muzycznych oraz kreatorów treści i wydarzeń.
  • Stworzymy bazę lokalnych twórców – rękodzielników, malarzy, aktorów, tancerzy, śpiewaków oraz wesprzemy ich w rozwoju.
  • Stworzymy cykl objazdowego kina plenerowego.
  • We współpracy z Młodzieżową Radą Gminy stworzymy miejsca spotkań młodzieży wyposażone w narzędzia do tworzenia treści internetowych oraz muzyki.
  • Stworzymy muzeum powodzi i aglomeracji wrocławskiej w rewitalizowanych obiektach elektrociepłowni.
  • Budowa świetlic lub centrów aktywności lokalnej w Biestrzykowie, Bogusławicach, Groblicach, Grodziszowie, Łukaszowicach, Smardzowie, Sulęcinie oraz Radwanicach.

Poznaj cały
nasz program dla Gminy!