Katarzyna Nowak-Pokorny
Kandydatka do Rady Miejskiej
pozycja 1
Okręg 2

Poznajmy się bliżej

Mam 42 lata i jestem mieszkanką Świętej Katarzyny. Razem z mężem wychowujemy dwie wspaniałe córki.

Z wykształcenia jestem germanistką i logistykiem, a pasja do gotowania i prowadzenia zdrowego trybu życia przyczyniła się do tego, że zostałam również dietetykiem.

Cenię sobie współpracę, zarówno z instytucjami publicznymi, jak i bezpośrednio z mieszkańcami, z którymi zawsze staram się być blisko i gotowa na nowe wyzwania. Moja pasja to pomaganie ludziom. W ciągu ostatnich lat zaangażowałam się w wiele inicjatyw społecznych i charytatywnych.

Jednym z pierwszych i dla mnie bardzo ważnych projektów było doprowadzenie do powstania placu zabaw „Nivea” w Świętej Katarzynie.

Moje zainteresowanie sprawami mieszkańców naszej gminy zostało docenione i od 2018 roku angażuję się w lokalną politykę, jako radna Rady Miejskiej. Rok później zostałam Przewodniczącą Rady Osiedla i założyłam Stowarzyszenie „Mam Głos”.

Dzięki tym działaniom wspieram lokalne szkoły i przedszkola, pomagam potrzebującym i buduję silną wspólnotę mieszkańców naszej okolicy. Moja praca charakteryzuje się niezależnością i bliską współpracą z mieszkańcami, mając na celu podejmowanie decyzji, które służą dobru naszej społeczności.

Moje zaangażowanie przyczyniło się do zrealizowania istotnych celów, takich, jak budowa i modernizacja infrastruktury w tym dróg, chodników, rozbudowa szkoły, poprzez stworzenie węzła przesiadkowego przy dworcu PKP, rozwój miejsc integracji i rozrywki dla mieszkańców, takich, jak plac zabaw przy ul. Kolejowej oraz powstanie Street Workoutu.

Działam także na rzecz ochrony środowiska, czego przykładem jest program dofinansowania urządzeń do gromadzenia wód opadowych oraz instalacja czujników jakości powietrza.

Dzięki zaangażowaniu udało się zrewitalizować Centrum Kultury oraz odwodnić budynek komunalny w Świętej Katarzynie, bardzo ważne inwestycje ratujące nasze budynki przed wilgocią i niszczeniem.

Od wielu lat integruję społeczność poprzez organizację wydarzeń, takich jak np. „Katarzynki przy ognisku”, „Zjazdy Aut Klasycznych”, akcje sprzątania, wspólne ubieranie choinki, mikołajki, czy wspólnie z seniorkami organizujemy czas wolny dla seniorów w ramach założonego klubu seniora „Katarzynka”.

Sprzeciwiłam się także planom budowy Kolei Dużych Prędkości, które zagrażały naszej lokalnej społeczności. Zainicjowałam i organizowałam działania przeciwko poprowadzeniu Kolei Dużych Prędkości przez Świętą Katarzynę, Zębice i Groblice, aby zablokować planowane wyburzenia domów.

Moje życie zawodowe i społeczne pokazuje, że jestem osobą skuteczną w realizacji wyznaczonych celów.

Moje zaangażowanie w życie lokalne to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja budowania lepszej przyszłości dla nas wszystkich. Wierzę w siłę społeczności i jestem przekonana, że razem możemy osiągnąć więcej. Dlatego proszę o Wasze wsparcie i zaufanie. Razem stworzymy miejsce, w którym bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój i integracja nie będą tylko hasłami, ale rzeczywistością, z której każdy z nas będzie dumny.

Moje priorytety

Gmina to nie tylko Siechnice!

 1. Bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochrona zdrowia i opieka społeczna.
  – budowa chodników i ulic oparta na przejrzystych kryteriach wyboru. Stworzenie programu „nakładkowego” w gminie
  – poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej 94
  – utrzymanie usług specjalistycznych w ośrodku zdrowia w Świętej Katarzynie
  – wspieranie rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych
  – rozwój Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  – kontynuacja działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz poprawy ciśnienia i jakości wody
  – dofinansowanie do wymiany pieców dla mieszkańców znajdujących się w luce programowej
  – rozbudowa monitoringu gminnego
  – dążenie do powstania domu dziennego pobytu dla seniorów
 2. Oświata i wychowanie.
  – II etap rozbudowy szkoły w Świętej Katarzynie uwzględniający świetlicę, stołówkę oraz pełnowymiarową kuchnię
  – tworzenie zaplecza szkolnego dla młodzieży
  – dbanie o realizację budowy świetlic wiejskich na terenie okręgu
 3.  Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz terenów zielonych.
  – rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie
  – stworzenie rynku w centralnym miejscu Świętej Katarzyny wraz z ryneczkiem z lokalnymi produktami
  – rewitalizacja stawów, rozbudowa terenów sportowych i placów zabaw oraz modernizacja starych obiektów
  – park zabaw dla psów
 4. Infrastruktura komunalna, gospodarka mieszkaniowa, biznes.
  – wspieranie budowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej
  – dbanie o realizację zaplanowanej budowy budynku komunalnego w Świętej Katarzynie
  – wsparcie rozwoju lokalnych przedsiębiorców, KGW, stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz rolników
  – utworzenie cmentarza komunalnego
 5. Komunikacja zbiorowa.
  – dążenie do usprawnienia połączenia między wszystkimi
  miejscowościami gminy
  – dążenie do zapewnienia szybkiego i regularnego połączenia z centrum Wrocławia
 6. Integracja mieszkańców gminy.
  – dalsze integrowanie lokalnej społeczności gminy poprzez organizowanie festynów, pikników, zjazdów, warsztatów, koncertów itd.

Gmina FairPlay
Poznajmy się bliżej

Poznaj ludzi, którym zależy na Gminie Siechnice!

Poznaj
Nasz program

Transparentność jest dla nas bardzo istotna. Poznaj nasze główne obszary działania.

Wizja Gminy Siechnice 2024

W następnych latach Gmina Siechnice będzie gminą nastawioną na współpracę z mieszkańcami oraz dostarczającą usługi publiczne o najwyższej jakości. (…)

Gmina w telefonie

Stworzymy aplikację mieszkańca posiadającą wiele funkcji w jednym miejscu (…)

Transport publiczny i drogi

Stworzymy zintegrowaną 15-minutową komunikację publiczną, co 15 minut do Wrocławia (…)