Ewidencja Wpłat

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI
(pełna nazwa komitetu wyborczego)

UL. Kościelna 10A/5, 55-011 Siechnice
(adres siedziby komitetu wyborczego)

Paweł Stanisław Jasięga , Święta Katarzyna
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

ArieI Janusz Barańczyk, Siechnice
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)