Gmina FairPlay
Poznajmy się bliżej

Poznaj ludzi, którym zależy na Gminie Siechnice!

Poznaj
Nasz program

Transparentność jest dla nas bardzo istotna. Poznaj nasze główne obszary działania.

Otwarty i przyjazny urząd - dobra współpraca

Żyjemy w czasach, gdzie bliskość i otwartość urzędników na głos mieszkańców są kluczowe. Wprowadzamy więc ideę „przyjaznego burmistrza” i „przyjaznej gminy”.

Bezpieczeństwo publiczne

Zmodernizujemy i rozbudujemy gminny system monitoringu obejmując nim również place (…)

Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka senioralna

Rozszerzymy ofertę usług medycznych świadczonych w ramach darmowych kontraktów NFZ, (…)

Czysta woda

Wprowadzimy regularne, częste badania jakości wody na sieci, a nie tylko na stacji uzdatniania wody.

Bezpieczeństwo publiczne

Zmodernizujemy i rozbudujemy gminny system monitoringu obejmując nim również place zabaw, obiekty sportowe i szkoły, aby zapobiegać dewastacjom i móc w pełni wykorzystać ich potencjał.

Edukacja

Rozbudujemy szkoły w Radwanicach, Siechnicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich. Stworzymy świetlice i dostosowane do potrzeb szkół jadalnie wraz zapleczem kuchennym.

Sport, rekreacja, turystyka

Stworzymy jasny i czytelny program rozwoju i finansowania sportu ze szczególnym naciskiem na sporty wiodące, w których gmina będzie aspirować do wychowywania talentów na skalę krajową i międzynarodową.

Najbliższe
wydarzenia

Zapoznaj się z najbliższymi wydarzeniami
w naszej Gminie Siechnice! 

Data
10 marca 2024  
godz.19:00
Miejsce
Siechnice
Wydarzenie
Galeria Dominikańska